Neostill Maribor

Računovodstvo, davki, davčno in poslovno svetovanje, poslovni in investicijski načrti. ________________________________________ Poslovna programska oprema Pantheon, eR@ačunovodstvo v oblaku, virtualna pisarna!

Preberi več
  • NEOSTILLovo domovanje

    NEOSTILLovo domovanje

  • Skupina NEOSTILL

    Skupina NEOSTILL

Računovodstvo

Računovodstvo

Računovodske storitve ponujamo klientom, ki koristijo celovito podporo na področju računovodenja in davčnega svetovanja. Pri tem nudimo funkcijo zunanjega računovodstva (čisti računovodski servis za majhne družbe), sodelovanja z notranjim računovodstvom (skrb za usklajenost z zakonodajo, zahtevnejše računovodske operacije, poročanje, …) ali kot nadzorni in interni kontrolni računovodski organ, ki skrbi za zakonsko usklajenost in korektno obračunavanje davčnih bremen.
Read More
Davčno svetovanje

Davčno svetovanje

Še bolj kot vodenje poslovnih knjig je pomembna optimizacija davčnih obveznosti samega davčnega zavezanca. Na podlagi dobro izobraženih kadrov (visokošolsko izobraževanje, davčna šola, certificiranje davčnega svetovalca, samoizobraževanje, …) in pridobljenih izkušenj smo sposobni prevzeti odogovornost, ki izhaja iz naslova tovrstnega svetovanja. Klienti imajo dostop do tovrstnega svetovanja na podlagi pavšalnih dogovorov (pogodb) v povezavi z računovodskimi storitvami ali samostojnim davčnim svetovanjem.
Read More
e-R@čunovodstvo

e-R@čunovodstvo

Smo uporabnik, promotor in implementator uporabe programske opreme DataLab Pantheon, kjer vedno večjo vlogo igra uporaba gostovanja (hosting), oziroma uporaba programske opreme v oblaku. Program (Pantheon) lahko kot uporabnik naših računovodskih storitev najamete že od 7,90 EUR/mesec (polna verzija SE od 31,90 EUR/mesec), pri tem pa ste deležni prednosti kot so 100% ažurnost podatkov (enotna baza podatkov), nižanje stroškov računovodenja s svojim delom (vnos podatkov), manjši stroški računalniške infrastrukture, ... itd.
Read More
Zahtevek za ponudbo

Zahtevek za ponudbo

Če želite prejeti ponudbo za naše storitve, ki so večinoma oblikovane po principu mesečnega pavšala, preberite več na spodnji povezavi.
Read More