Online sodelovanje

Rešitev za manjša ali večja podjetja je v online računovodenju. Programska oprema se nahaja v oblaku, do nje dostopamo (mi in vi) po online povezavi, vse vnose opravljamo (vi in mi) v isto bazo podatkov, zato so vnešeni in poknjiženi podatki takoj razpoložljivi tako vam kot nam!

Dnevne rutinske dogodke obdeluje klient sam (prevzem in izdaja računov, vodenje materialnega poslovanja, plačilni promet, potni nalogi, blagajna, …), računovodske operacije (knjiženje, obračun plač, DDV obračuni, obračun amortizacije, bilanciranje, …) pa po online povezavi opravlja računovodski servis.

Klient ima v vsakem trenutku razpoložljive vse podatke o poslovanju, kot so tekoče odprte postavke, stroški v obdobju, ter vsi podatki za izpis poročil, … itd.! Ažurnost podatkov je enaka kot v primeru lastnega računovodstva, pri tem pa je klient deležen še prednosti, ki jih ponuja zunanje računovodstvo (dogovorjeni in vnaprej znani stroški računovodenja, fleksibilnost kapacitet in hitro prilagajanje obsegu dela, … itd.).

Namesto programske opreme v oblaku (Pantheon Hosting) je možna tudi rešitev z online dostopom (RDC/VPN) do programske opreme nameščene pri klientu (offline verzija Pantheona pri klientu).

Comments are closed.