Davčno svetovanje

Kot to počasi spoznavajo vsi davčni zavezanci, je še bolj kot vodenje poslovnih knjig pomembna optimizacija davčnih obveznosti samega davčnega zavezanca ali poslovne skupine, ki ji pripada.

Na podlagi dobro izobraženih kadrov (visokošolsko izobraževanje, davčna šola, certificiranje davčnega svetovalca, samoizobraževanje, …) in pridobljenih izkušenj smo sposobni prevzeti odogovornost, ki izhaja iz naslova tovrstnega svetovanja. Predvsem so pomembna jasna razlikovanja med varno stranjo pri davčnih obveznosti, hojo po robu (sivo področje) in davčnimi utajami, ter v povezavi s tem optimiranje davčnih obveznosti.

 

Prav tako ponujamo svoje storitve pri zavarovanju interesov davčnih zavezancev, ko pri njih že tečejo inšpekcijski pregledi ali kasnejši postopki na podlagi davčnega inšpiciranja.

Klienti imajo dostop do tovrstnega svetovanja na podlagi pavšalnih dogovorov (pogodb) v povezavi z računovodskimi storitvami ali samostojnim davčnim svetovanjem.

 

Comments are closed.