Dejavnost

Dejavnost družbe temelji na poslovnih storitvah, predvsem računovodenju in davčnem svetovanju, ki jih programsko zaokrožujejo še dodatne komplementarne storitve, ki v medsebojni povezavi tako privedejo do sinergijskih učinkov. Spekter osnovne dejavnosti (core bussines) je tako naslednji:

  • knjigovodstvo in bilanciranje
  • računovodstvo s predračunavanjem, analiziranjem in internim inšpiciranjem
  • računovodski in davčni nadzor
  • postavitev sistema računovodstva z uporabo programske opreme DataLab Pantheon
  • davčno svetovanje, predvsem na področju poslovanja gospodarskih družb (DPPO, DDV, …)
  • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih in zavarovanje interesov davčnih zavezancev
  • prodaja in vzdrževanje programske opreme DataLab Pantheon, MS SQL, Oracle in operacijskih sistemov Windows/Linux
  • migracije računovodske dejavnosti iz drugih programskih rešitev na DataLab Pantheon
  • virtualna pisarna, poštni nabiralnik in podobne storitve za naše kliente.

Dejavnost družbe je po svojem spektru usmerjena h klientom, ki jim poskušamo nuditi celovito podporo na zgoraj omenjenem poslovnem področju. Pri tem se zanašamo na vrhunsko tehnično – tehnološko opremljenost in odlično usposobljenost sodelavcev našega teama!

Na podlagi izkušenj in zahtev svojih klientov, smo svoje poslovanje prilagodili tudi družbam s tujimi lastniki, zato uspešno svetujemo, vodimo in interpretiramo poslovne knjige, rezultate, davčne obveznosti, … itd. tudi družbam z npr. Avstrijskimi ali Nemškimi družbeniki.

Comments are closed.